top of page
Olga4x4-08998_edited.png

Algemene Voorwaarden

 

 • De huurder moet minimaal 23 jaar oud zijn en al minstens 3 jaar over een geldig rijbewijs-B (personenauto's) te beschikken.

 • De huurder mag de laatste 3 jaar niet uit het recht tot sturen ontzegd zijn geweest.

 • Er wordt niet gerookt in de wagen en aanhangwagen

 • Huisdieren zijn niet toegelaten

 • Het is verboden om het voertuig te gebruiken voor het bezoek van muziekfestivals, voetbalwedstrijden en andere risicovolle activiteiten.

 • De huurder verplicht zich ertoe bij ongeval, schade of pech (hoe klein ook) 3D Media bv te verwittigen op nummer +32 475 38 26 76 (24u/24u bereikbaar).

 • De huurder verplicht zich ertoe bij een verkeersongeval een Europees aanrijdingsformulier zorgvuldig in te vullen. En dit te ondertekenen, door beide partijen. Schade die door de verzekeringsmaatschappij niet zou vereffend worden, wegens niet of niet-correct invullen van het aanrijdingsformulier zal op de huurder verhaalbaar zijn.

 • De huurder ontlast 3D Media bv van elke aansprakelijkheid en schadevergoeding in geval van technisch defect en voor alle nadelige gevolgen, lichamelijke letsels, enz. die uit om het even welk defect en/of ongeval zouden kunnen voortvloeien, wat ook de oorzaak was van het ongeval of de schade.

 • Alle eventuele herstellingen onderweg dienen in een officieel erkend agentschap van Ford te worden uitgevoerd.

 • Oplevering door ons gebeurt in propere, correcte en volledige toestand. Eventuele nog aanwezige defecten worden bij vertrek gemeld. De huurder brengt Olga4x4 ook in dezelfde conditie terug.

 • Bij vertrek zal de verhuurder samen met de huurder een staat van bevinding en inventaris opmaken van het voertuig en zijn inboedel. Deze staat wordt ondertekend door beide partijen en bijgevoegd bij de overeenkomst.

 • Bij het terugbrengen zal opnieuw samen met de huurder een staat van bevinding en inventaris van het voertuig en zijn inboedel worden opgesteld. Eventuele schade aan het voertuig, interieur en/of de inboedel zal op basis van het prijsbestek, in rekening worden gebracht aan de huurder via de waarborg, tegen de geldende tarieven van een erkend hersteller of in geval van ontbrekende of beschadigde inboedel, tegen de huidige tarieven.

 • Reiniging door de huurder gebeurt niet in een carwash en niet met schuurmiddelen.

 • Bij niet-reiniging van Olga4x4 bij terugkomst wordt € 150 aangerekend: buiten poetsen €75, binnen poetsen €75.

 • Dieselverbruik is ten laste van de huurder, oplevering met volle dieseltank en terugkomen met volle dieseltank. Eventueel verschil komt ten laste van de huurder.

 • Een boete die wordt steeds betaald door de huurder en er wordt een administratieve kost van €15  aangerekend, boven op de boete.

 • Het is ten strengste verboden het gehuurde voertuig te gebruiken voor het vervoer van eender welke vorm van verboden middelen, apparatuur, drugs, illegale personen of goederen, conform de Europese wetgeving hierover.

 • Iedere overtreding met inbeslagname van het gehuurde voertuig zal onherroepelijk leiden voor de overtreder-huurder tot het betalen aan 3D Media bv van een schadevergoeding gelijk aan de volledige aankoopsom van het gehuurde voertuig.

 • Indien het voertuig door overmacht (ongeval, diefstal,..etc.) niet beschikbaar is op de afgesproken datum dan zal het voorschot terugbetaald worden alsook het eventueel betaalde saldo. Maar verder is de verhuurder niet aansprakelijk voor eventueel andere kosten.

 • Afhalen en teruggeven gebeurt op de in de overeenkomst vermelde datum en uur, na overleg met de verhuurder.

 • De uren die je te laat bent met het inleveren van de wagen worden met €50/u beboet.

 • Het eerder terugbrengen van Olga4x4 zal nooit een terugbetaling van de huursom tot gevolg hebben.

 • Indien je niet betaald 30 dagen voor afreis heeft de verhuurder het recht de gereserveerde periode opnieuw te verhuren, zonder dat dit enig recht geeft op teruggave van het betaalde voorschot aan de huurder.

 • Door de betaling van het voorschot verklaart de huurder akkoord te gaan met de "Algemene huurvoorwaarden" van de verhuurder.

bottom of page