top of page
Olga4x4-08998_edited.png

Privacy verklaring

 

Privacyverklaring van 3D Media bv 2021 (Olga4x4 is een product van 3D Media bv)

 

3D Media bv hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het gegeven dat jouw privacy wordt gerespecteerd. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

3D Media bv houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

3D media bv kan persoonsgegevens over u verwerken omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan 3D media bv verstrekt , en/of doordat u gebruik maakt van onze diensten. Of via persoonlijk/telefonisch/e-mail contact.

Dit zijn de persoonsgegevens die 3D media bv kan verwerken:

- Je voor- en achternaam

- Je adresgegevens

- Je telefoonnummer

- Je e-mailadres

- Je IP-adres

- Je geboortedatum.

Het is ook mogelijk dat er tijdens workshops en/of evenementen foto’s en/of filmpjes genomen worden. Je zal hiervan op het moment zelf op de hoogte worden gebracht. Op dat moment krijg je de kans om aan de fotograaf te melden dat je niet gefotografeerd wilt worden.

 

Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden. 

 

Waarom heeft 3D Media bv deze persoonsgegevens nodig?

Jouw persoonsgegevens worden door 3D Media bv verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

– Algemeen klantenbeheer met inbegrip van facturatie en boekhoudkundige verwerking (uitvoering overeenkomst)

– Begeleiding van klanten (uitvoering overeenkomst)

– Verwerken en opvolgen van klachten (uitvoering overeenkomst)

– Leveranciersbeheer met inbegrip van boekhoudkundige verwerking (uitvoering overeenkomst)

– Verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame (toestemming)

– Beheer van geschillen en gerechtelijke procedures, de invordering of overdracht van schuldvordering en de bescherming van onze rechten in het algemeen (gerechtvaardigd belang)

– Bestrijden van eventuele fraude en misbruik (gerechtvaardigd belang).

 

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming heb je steeds het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Je kan ons hiervoor contacteren via de contactgegevens onderaan deze verklaring of uitschrijven via de link in onze nieuwsbrieven.

 

Hoe lang bewaren wij deze persoonsgegevens?

3D Media bv bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt met inachtname van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding) en tot het einde van de contractuele aansprakelijkheid. Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

3D Media bv verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan maximaal 10 jaar na laatste contact/gebruik of na de beëindiging van de samenwerking, behoudens voor wat betreft de persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn.

Welke persoonsgegevens geven wij door?

3D media bv verstrekt uw persoonsgegevens enkel aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Welke gegevens worden in kaart gebracht bij websitebezoek www.olga4x4.be?

Op de website van 3D Media bv worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. 3D Media bv gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

3D Media bv maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van 3D Media bv bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de website aan 3D Media bv te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. 3D Media bv heeft hier geen invloed op en heeft Google geen toestemming gegeven om via 3D Media bv verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Hoe kan je je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar diederd@olga4x4.be. 3D Media bv zal zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Als 3D Media bv zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. 3D media bv neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van 3D Media bv maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door 3D Media bv verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met 3D Media bv.

www.olga4x4.be is een website van 3D media bv en is als volgt te bereiken:

3D Media bv

BE0810.601.482

Neerijse steenweg 5, 3061 Leefdaal

diederd@3dmedia.be

bottom of page